METALLURGICAL INDUSTRY 

AUTOMATION

  • Strihačka gabionových plotov
  • Nakladanie na palety (drevospracujúci priemysel)
  • Automatizácia dverí zásobníka nástrojov na frézke
  • Ochranné prvky pre manipulačný výťah

INTERNAL DEVELOPMENT

  • Svahová kosačka MM1
  • Svahová kosačka MM2
  • Ohýbačka tyčí do tvaru U
  • Hydraulický drapák na drevo

CONSTRUCTION 

SIMULATION

  • Napäťová charakteristika profilu
  • Modálna analýza MM2