HUTNÍCKY PRIEMYSEL

 • Balenie a dávkovanie suroviny do Bigbagu
 • Odlievacia panva
 • Riešenie oddeľovania kovu od trosky
 • Realizácia odlievacieho lôžka
 • Skúška v prevádzke

AUTOMATIZÁCIA

 • Nakladanie na palety (drevospracujúci priemysel)
 • Strihačka gabionových plotov
 • Ochranné prvky pre manipulačný výťah
 • Automatizácia dverí zásobníka nástrojov na frézke

INTERNÝ VÝVOJ

 • Svahová kosačka MM1
 • Svahová kosačka MM2
 • Hydraulický drapák na drevo
 • Ohýbačka tyčí do tvaru U

KONŠTRUKCIA

 • Konštrukcia násypky peletiek

SIMULÁCIE

 • Napäťová charakteristika profilu
 • Modálna analýza MM2