Čo ponúkame

 • vývoj nových technológií

 • konštrukčný návrh konštrukcií , strojov a zariadení

  • 3D model
  • výkresová dokumentácia
 • výroba strojov, konštrukcií a zariadení 

 • automatizované linky (integrácia ich súčastí)

 • vývoj a výskum v rôznych priemyselných odvetviach (automotive, výrobné fabriky, potravinárstvo, hutníctvo...)

 • simulácie konštrukcií, častí strojov a zariadení (FEM, MBD) 

  • statické analýzy
  • dynamické analýzy
  • tepelné analýzy
  • prúdenie
  • kinematika
 • pneumatické schémy

 • tvorba dokumentácie a pracovných návodov

 • zvárané konštrukcie