ReTIn, s.r.o. - konštrukcia, merania, analýzy, automatizované linky,

vývoj technológií

Zameranie firmy

ReTIn, Vývojové centrum inovatívnych technológií (Research Centre of Innovation Technology), sa zaoberá návrhom konštrukcií, mechanizmov, automatizovaných výrobných liniek a strojov. Samotný návrh spočíva v rozpracovaní konceptu, ktorý sa ladí na základe požiadaviek zákazníka. Vďaka tomu vieme zaručiť veľkú spokojnosť s konečným produktom. Následná výroba strojov a konštrukcií, testovanie a optimalizácia je pridanou hodnotou ku návrhu.  

Ku každému zákazníkovi pristupujeme s veľkou profesionalitou a vždy sme otvorení novým myšlienkam. Projekty predstavujeme funkcionárom firiem, vďaka čomu sú oboznámení s aktuálnym stavom vývoja a technickými parametrami.

Konečný projekt odovzdávame s kompletnou technickou dokumentáciou a návodmi.   

 

 

Naši partneri